Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών επεξεργάζονται κάθε δευτερόλεπτο – στην εργασία, στις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές, στον τομέα της υγείας, όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες, ταξιδεύουν ή σερφάρουν στο Διαδίκτυο.

Τα άτομα γενικά όμως δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και των δικαιωμάτων τους από αυτή την άποψη.

Σπάνια έχουν επίγνωση του τι μπορούν να κάνουν εάν θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους ή με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν σε αυτό οι εθνικοί οργανισμοί προστασίας δεδομένων.

Στις 26 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε να εγκαινιάσει μια Ημέρα Προστασίας Δεδομένων που θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε προς υπογραφή η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων, γνωστή ως “Σύμβαση 108”.

Την ημερομηνία αυτή, οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, οι εθνικοί φορείς προστασίας δεδομένων και άλλοι φορείς ασκούν δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν εκστρατείες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές, υποστήριξη σε φορείς προστασίας δεδομένων και οργάνωση συνεδρίων.

Πηγή: coe.int