Δίνετε υπερβολική έμφαση στη στρατηγική εσόδων του ξενοδοχείου σας επικεντρωμένη στα έσοδα των δωματίων;

Τότε ίσως χάνετε έναν σημαντικό δείκτη. Θα πρέπει να εστιάσετε στη συνολική απόδοση του ξενοδοχείου (όλων των σημείων) και όχι μόνο στα έσοδα από τα δωμάτια.

Γιατί;

Η απάντηση είναι απλή. Η σύγχρονη τάση των ξενοδοχείων εστιάζει στην εμπειρία του πελάτη σε όλα τα σημεία επαφής τα οποία και είναι σημεία κέρδους για κάθε ξενοδοχείο.

Σε πολλές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για τον σχεδιασμό μιας επιτυχημένης στρατηγικής για την απόδοση ξενοδοχείων, πολλοί ξενοδόχοι επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους αποκλειστικά στα έσοδα, όταν είναι εξίσου σημαντική η επικέντρωση και στα έξοδα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού ο συνδυασμός μεγιστοποίησης των εσόδων και ελέγχου των εξόδων οδηγεί σε αυτό που οι ξενοδόχοι, ή οι μάνατζερς των ξενοδοχείων ονομάζουν ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ.

Εδώ είναι τα πέντε πράγματα που πρέπει να συμπεριλάβετε στη στρατηγική επιδόσεων του ξενοδοχείου σας.

1) Λειτουργικά δεδομένα

Τα έσοδα είναι ζωτικής σημασίας για ένα κερδοφόρο ξενοδοχείο, επομένως είναι απαραίτητη η συχνή διαπραγμάτευση και επεξεργασία των δεδομένων που εστιάζονται στα έσοδα. Αλλά όχι μόνο τα σχετικά με τα έσοδα δωματίων.
Σε ξενοδοχεία που διαθέτουν καταστήματα, εστιατόριο, καφέ, beach bar, χώρους συνάντησης, spa και άλλες υπηρεσίες, οι ξενοδόχοι θα πρέπει να θεωρούν πέρα από τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), τα συνολικά έσοδα ή TRevPAR δηλ. το συνολικό ποσό των εσόδων που παράγονται από την κατανάλωση σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, ανεξάρτητα από τις κρατήσεις των δωματίων. Ως KPI είναι πολύ σημαντικός αφού η αξία του αποδεικνύει πόσο αποτελεσματικός είναι ο χώρος συνολικά στον προυπολογισμό των εσόδων.

Αν και τα δεδομένα των εσόδων σας έχουν σίγουρα σημαντική θέση στο πλάνο σας, υπάρχουν και άλλοι δείκτες KPI (απόδοσης-αποδοτικότητας) που δείχνουν στοιχεία πέρα από τα έσοδα και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Δείκτες όπως το μεικτό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο (GOPPAR) σας δίνουν μια βαθύτερη κατανόηση της επιχείρησής σας.
Οι δείκτες απόδοσης (KPI) σάς επιτρέπουν να βλέπετε πόσα έσοδα πραγματοποιείτε στην βάση ενός διαθέσιμου δωματίου, αφού ληφθούν υπόψη τα έξοδα.
Με αυτόν τον τρόπο, το επίκεντρο δεν είναι μόνο τα εισερχόμενα χρήματα, αλλά και τα χρήματα που εξέρχονται και πόσο ευέλικτοι είστε στη διαχείρισή τους

Όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες της αγοράς και π.χ οι τιμές εργασίας αυξάνονται ή οι επικείμενες εκδηλώσεις μπορεί να έχουν υψηλά έξοδα, είναι πολύ σημαντικό οι ξενοδόχοι/μάνατζερς να ελέγχουν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα τους γιατί τότε μόνο θα υπερέχουν.
Έχοντας την συνολική οικονομική αποτύπωση του ξενοδοχείου σας, μέσω των οικονομικών δεικτών μπορείτε να ξέρετε με μία ματιά από που να μειώσετε και τι να κάνετε για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

συνολική απόδοση ξενοδοχείου

2) Μια ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασμό οικονομικού πλάνου του ξενοδοχείου

Στον ξενοδοχειακό κλάδο, η διαχείριση των δωματίων είναι στρατηγικής σημασίας απόφαση. Ωστόσο, μια σοβαρή στρατηγική αποδόσεων του ξενοδοχείου σας υπερβαίνει τις παραδοσιακές στρατηγικές εσόδων – ειδικά εκείνες που κάνουν τις τιμές δωματίων να είναι το Α και το Ω.

Αντ ‘αυτού, επιτυχημένοι στρατηγικοί ξενοδοχειακοί οργανισμοί ασχολούνται με τους αριθμούς και αποφασίζουν πώς να χρησιμοποιούν κάθε μετρήσιμο εργαλείο στην εργαλειοθήκη των οικονομικών δεικτών τους. Αυτό σημαίνει να παρακολουθούμε, οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε τις λειτουργίες του μπαρ, του εστιατορίου, του spa, room service και όλων των χώρων που δημιουργούν έσοδα στην επιχείρηση. Απαιτεί επιπλέον την καταγραφή των αποθεμάτων αλλά και του κόστους εργασίας.

Κάνοντας κάθε ένα από τα προτερήματά σας να λειτουργήσει προς τον ίδιο στόχο, η λειτουργία του ξενοδοχείου σας θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι το ξενοδοχείο θα είναι λιγότερο εξαρτημένο από τα έσοδα και τις ιδιοτροπίες της αγοράς.

3) Προσήλωση στους πελάτες

Είναι τυχαίο που ονομάζεται βιομηχανία φιλοξενίας; Καθόλου. Οι πελάτες βρίσκονται στην καρδιά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής απόδοσης του κάθε ξενοδοχείου.

Ορισμένες τάσεις δείχνουν ότι η καλύτερη εμπειρία των πελατών μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Μια πρόσφατη έρευνα της Deloitte σχετικά με την πελατειακή εμπειρία διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών από το ξενοδοχείο τους, οι επισκέπτες είναι 21% πιθανότερο να αφήσουν μια θετική αναθεώρηση και 12% πιθανότερο να επιστρέψουν στο ίδιο ξενοδοχείο.

Παρόλα αυτά, «εστιάζω σωστά» στους πελάτες δεν σημαίνει απλώς η παροχή στους πελάτες σας καλύτερων εμπειριών. Σημαίνει επίσης ότι αφιερώνετε χρόνο για να στοχεύσετε τους σωστούς πελάτες. Αυτό το πετυχαίνετε με την κατηγοριοποίηση των πελατών σας και την αποστολή των κατάλληλων μηνυμάτων δηλ. αυτών που εκείνοι βρίσκουν ελκυστικά.
Δώστε προσοχή στο γιατί ταξιδεύουν οι πελάτες. Είναι για ένα επαγγελματικό ταξίδι ή ψάχνουν για διακοπές διασκέδασης; Ίσως ψάχνουν για ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Έχοντας υπ’όψιν αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να παρουσιάσετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου σας στους επισκέπτες για κάθε περίπτωση. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να ορίσετε τις πιο αποτελεσματικές τιμές δωματίων για τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

4) Οι προσλήψεις σας θέλουν στρατηγικό πλάνο

Η εστίαση στη στρατηγική των πρόσληψη θα πρέπει να είναι η καρδιά της στρατηγικής σας για την απόδοση του ξενοδοχείου σας. Εάν προσλαμβάνετε έναν γενικό διευθυντή για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι έχει τη συνολική εικόνα του ξενοδοχείου στο μυαλό του.

Πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει και να συνδυάζει τα δεδομένα εισροών, πωλήσεων, εκστρατειών μάρκετινγκ και διαχείρισης κόστους. Και πρέπει να καταλαβαίνει καλά με ποιο συνδυασμό εσόδων –εξόδων θα αποκτήσει κέρδη.

Η παραγωγή εσόδων είναι σημαντική. Όμως, σε όλους τους στρατηγικούς ρόλους της επιχείρησης, είναι σημαντικό να βρούμε ανθρώπους που βλέπουν πέρα από τη δημιουργία εσόδων. Πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν πηγές εσόδων με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των εσόδων.

Η πρόσληψη των σωστών ατόμων για κάθε πόστο του ξενοδοχείου σας μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το ξενοδοχείο ή το θέρετρο σας. Η εργασία θεωρείται ένα από τα υψηλότερο κόστη στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι έχετε υψηλή απόδοση της επένδυσής σας. Εφαρμόστε τρόπους μέτρησης της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σας.

5) Ελέγξτε τα κόστη των τρίτων συνεργατών

Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε όλους τους συνεργάτες και πωλητές τρίτων μερών που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών για το ξενοδοχείο σας. Από κάτι τόσο απλό όσο το απορρυπαντικό όσο κάτι πιο περίπλοκι όπως τα είδη διατροφής και ποτά, το κόστος μπορεί να πιέσει σε μεγάλο βαθμό την κατώτατη γραμμή. Ζητάτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προσφορές γιατί μπορεί να δείτε μια μεγάλη διαφορά.

Με τον έλεγχο των τρίτων μερών και τη σύγκριση κόστους, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το συνολικό κόστος του ξενοδοχείου σας.

Πηγή: hospitalitynet.org