Η ολοκληρωμένη εφαρμογή για άρτια κοστολόγηση

Food & Beverage Management

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο στην
παραγωγή τροφίμου και ποτού!

Επικοινωνήστε μαζί μας για παρουσίαση

Η πλέον ολοκληρωμένη εφαρμογή για άρτια κοστολόγηση

Food & Beverage

Αποκτήστε “πλήρη έλεγχο” στην παραγωγή τροφίμου και ποτού!

Ζητήστε μας άμεσα παρουσίαση

Έλεγχος Κόστους στην Παραγωγή Τροφίμου & Ποτού

Στην κοστολόγηση του φαγητού και του ποτού, οι έννοιες “περίπου”, “κατά μέσο όρο”, “χονδρικά”, είναι απαγορευτικές. Αυτό συμβαίνει διότι ένα εστιατόριο έχει αρκετά περιορισμένο περιθώριο κέρδους.

Κοστολογώντας σωστά και με ακρίβεια τις συνταγές σας, μπορείτε να γνωρίζετε τους κωδικούς προϊόντων σας που έχουν το υψηλότερο περιθώριο κέρδους, σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι στον κατάλογό σας και έπειτα να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να βελτιώσετε την κερδοφορία σας.

Επιπλέον, το μενού μιας επιχείρησης τροφίμων – ποτών, διαθέτει «επικοινωνιακή δύναμη», παίζοντας το ρόλο ενός επιπρόσθετου “πωλητή”. Ο κύριος συντελεστής της κοστολόγησης με ακρίβεια, ονομάζεται MENU ENGINEERING.

Το Menu Engineering, είναι μια σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας το management της επιχείρησης, μπορεί να αξιολογήσει τις τρέχουσες ή τις μελλοντικές αποφάσεις για τις τιμές, το σχεδιασμό και τα περιεχόμενα του Μενού σας.

Κοστολόγηση Menu

Ανάλυση με ακρίβεια και έλεγχο σε κάθε στάδιο παραγωγής και κατανάλωσης

Σχεδιασμός καταλόγου

Εντοπισμός άριστης σχέσης δημοτικότητας-κερδοφορίας για κάθε πιάτο!

Αύξηση κερδοφορίας

Λαμβάνοντας σωστότερες αποφάσεις και υιοθετώντας τις αποδοτικότερες κατάλληλες τακτικές

Σύγκριση και Αύξηση κερδοφορίας!

Συγκρίνετε τους κωδικούς ως προς την καλύτερη σχέση κερδοφορίας και δημοτικότητας.

Ποια είναι η κατάλληλη επιλογή προμηθευτή, πρώτων υλών, συνταγών, μερίδων και κάθε απαραίτητη πληροφορία, την λαμβάνεται από το πρόγραμμα. Το λογισμικό Sunsoft F&B Management, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσα από μία πληθώρα επιλογών σας προτείνει τις επιθυμητές λύσεις, ενώ επιβάλλονται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας.

Ο έλεγχος των τροφίμων και ποτών προϋποθέτει την προσεκτική παρακολούθηση των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις ζωής των προϊόντων. Δηλαδή, την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση- συντήρηση, διακίνηση και μετατροπή τους σε άλλης μορφής προϊόντα προς πώληση.

Απεριόριστες Δυνατότητες

με τη Νο 1 εφαρμογή διαχείρισης κόστους

 • Διαχείριση ειδών ανά αποθήκη
 • Κατηγοριοποίηση ειδών
 • Διαχείριση προμηθευτών – αρχική απογραφή
 • Προσφορές από προμηθευτές
 • Διαχείριση μοντέλων Market list
 • Πρόταση παραγγελιών – Επίπεδα έγκρισης
 • Διαχείριση παραγγελιών
 • Μετασχηματισμός σε αγορές
 • Καταχώρηση ενδοδιακινήσεων
 • Καταχώρηση καταστροφών
 • Καταχώρηση ιδιοκαταναλώσεων / αυτοπαραδόσεις
 • Ενημέρωση πωλήσεων ανά σημείο πώλησης
 • Δημιουργία αναλώσεων ανά σημείο
 • Περιοδικές απογραφές
 • Εκτυπώσεις
 • Έλεγχος
 • Απολογιστικά στοιχεία

MENU ENGINEERING

Μπορώ να :

 • Δω αναλυτικές Πωλήσεις
 • Πετύχω μεγιστοποίηση Απόδοσης / Κέρδους
 • Σχεδιάσω επιτυχημένη Εμπορική Πολιτική Πωλήσεων
 • Διαχειριστώ σωστά τα Αποθέματα και τις Παραγγελίες
 • Κάνω Στοχευμένες Προωθητικές Ενέργειες (Marketing)
 • Συγκρίνω πολλές Οικονομικές Χρήσεις με ανάλυση στις πωλήσεις σε επίπεδο ειδών