Σεμινάρια

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση – Συμβουλευτική

Η γνώση είναι δύναμη!

Στη SUNSOFT προσφέρουμε στους αφοσιωμένους και πιστούς πελάτες και συνεργάτες μας εξειδικευμένα προγράμματά εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης σε σύγχρονα θέματα ενίσχυσης και υποστήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας! Συνδυασμένα με εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής!

Οι στόχοι της παροχής των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας είναι:

  • Κρατάμε τους πελάτες μας ενημερωμένους & ενισχύουμε τη γνώση τους σε σύγχρονα θέματα άσκησης επιχειρηματικότητας
  • Επιχειρούμε να κάνουμε την εταιρεία μας ακόμα πιο γνωστή σε νέους πελάτες που εκτιμούν τις υπηρεσίες μας
  • Ενισχύουμε την αξία των λύσεων που προτείνουμε μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης στους πελάτες μας
  • Εξηγούμε στους πελάτες μας με ποιους τρόπους οι λύσεις μηχανοργάνωσης μας αποτελούν άριστα εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης

Σεμινάρια

Business School Seminar για επιχειρήσεις στον Ξενοδοχειακό κλάδο & στην Εστίαση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

GDPR Γνωριμία & Συμμόρφωση στην πράξη με τον ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ