ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ – VOUCHER

Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση 90%

Προμηθευτείτε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας
με επιδότηση από 900€ – 18.000€, ανάλογα με
το προσωπικό που απασχολήσατε το 2020-2021.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενημερωθείτε άμεσα από έναν εκπρόσωπό μας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία!

   

  Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις

  Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ εξαιρεί τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Η περίοδος που σας ενδιαφέρει είναι είτε το 2020 είτε το 2021, αναλόγως αν έχετε υποβάλλει την τρέχουσα φορολογική δήλωση.

  Ναι μπορείτε. Ανάλογα την κατηγορία και την υποκατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση σας, θα πρέπει να τα πάρετε από έναν προμηθευτή (επιχειρήσεις ως 10 ΕΜΕ) είτε από περισσότερους (επιχειρήσεις από 10 ως 250 ΕΜΕ).
  Το πρόγραμμα επιδοτεί με 90% τις αγορές που θα κάνετε. Επομένως, εσείς πρέπει να καταβάλετε το υπόλοιπο 10%, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ στο σύνολο του παραστατικού.
  Όχι. Το πρόγραμμα ορίζει σαφώς πως έχει ως στόχο την αγορά λογισμικών για τη βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης σας. Δίνει το δικαίωμα να επιδοτηθούν υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία των λογισμικών, την εκπαίδευση στη χρήση τους ή την επιλογή τους.
  Οι δικαιούχοι του προγράμματος οφείλουν να ακολουθήσουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στον κανονισμό 241/2021, αλλά και να διατηρούν τα παραστατικά και τα παραδοτέα του προγράμματος για 10 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος Προγράμματος (παρ. 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού de minimis).