Κοστολόγησε το Menu σου

σωστά, με ακρίβεια και έλεγχο σε κάθε στάδιο παραγωγής και κατανάλωσης!

Σχεδίασε τον κατάλογό σου

με την άριστη σχέση δημοτικότητας-κερδοφορίας για κάθε πιάτο!

Αύξησε την κερδοφορία σου

λαμβάνοντας σωστότερες αποφάσεις και υιοθετώντας τις κατάλληλες τακτικές!

Απεριόριστες Δυνατότητες

με τη Νο 1 εφαρμογή διαχείρισης κόστους.
 • Διαχείριση ειδών ανά αποθήκη
 • Κατηγοριοποίηση ειδών
 • Διαχείριση προμηθευτών – αρχική απογραφή
 • Προσφορές από προμηθευτές
 • Διαχείριση μοντέλων Market list
 • Πρόταση παραγγελιών – Επίπεδα έγκρισης
 • Διαχείριση παραγγελιών
 • Μετασχηματισμός σε αγορές
 • Καταχώρηση ενδοδιακινήσεων
 • Καταχώρηση καταστροφών
 • Καταχώρηση ιδιοκαταναλώσεων / αυτοπαραδόσεις
 • Ενημέρωση πωλήσεων ανά σημείο πώλησης
 • Δημιουργία αναλώσεων ανά σημείο
 • Περιοδικές απογραφές
 • Εκτυπώσεις
 • Έλεγχος
 • Απολογιστικά στοιχεία

Συνδυάστε το με Αμβροσία & Αλέξανδρο

Food & Beverage

Η πλέον ολοκληρωμένη εφαρμογή για άρτια κοστολόγηση.

Στην κοστολόγηση του φαγητού και του ποτού, οι έννοιες «περίπου», «κατά μέσο όρο», «χονδρικά», είναι απαγορευτικές. Αυτό γιατί ένα εστιατόριο έχει αρκετά περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Κοστολογώντας σωστά και με ακρίβεια τις συνταγές σας, μπορείτε να γνωρίζετε τους κωδικούς που έχουν το υψηλότερο περιθώριο κέρδους, σε σχέση με τα υπόλοιπους που είναι στον κατάλογό σας και έπειτα να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να βελτιώσετε την κερδοφορία σας. Επιπλέον, το μενού μιας επιχείρησης τροφίμων – ποτών, διαθέτει «επικοινωνιακή δύναμη», παίζοντας το ρόλο ενός επιπρόσθετου «πωλητή». Ο κύριος συντελεστής της κοστολόγησης με ακρίβεια, ονομάζεται «MENU ENGINEERING». Το Menu Engineering, είναι μια σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας το management της επιχείρησης , μπορεί να αξιολογήσει τις τρέχουσες ή τις μελλοντικές αποφάσεις για τις τιμές, το σχεδιασμό και τα περιεχόμενα του Μενού.

Ζητήστε άμεσα Δωρεάν παρουσίαση στο χώρο σας

Αυξήστε εύκολα την κερδοφορία σας!

Συγκρίνετε τους κωδικούς ως προς την καλύτερη σχέση κερδοφορίας και δημοτικότητας. Μην προσπαθείτε πλέον, να μαντέψετε ποια είναι η κατάλληλη επιλογή προμηθευτή, πρώτων υλών, συνταγών, μερίδων κλπ. Το λογισμικό Sunsoft F&B, γνωρίζει καλύτερα και μέσα από μία πληθώρα επιλογών σας προτείνει τις επιθυμητές λύσεις, ενώ επιβάλλονται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας.
Ο έλεγχος των τροφίμων και ποτών προϋποθέτει την προσεκτική παρακολούθηση των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις ζωής των προϊόντων. Δηλαδή, την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση- συντήρηση, διακίνηση και μετατροπή τους σε άλλης μορφής προϊόντα προς πώληση.

ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μπορώ να :
 • Δω αναλυτικές Πωλήσεις
 • Πετύχω μεγιστοποίηση Απόδοσης / Κέρδους
 • Σχεδιάσω μια επιτυχημένη Εμπορική Πολιτική Πωλήσεων
 • Διαχειριστώ σωστά τα Αποθέματα και τις Παραγγελίες μου
 • Κάνω Στοχευμένες Προωθητικές Ενέργειες (Marketing)
 • Συγκρίνω Πολλές Οικονομικές Χρήσεις με ανάλυση στις πωλήσεις σε επίπεδο ειδών